Clinical Science and Engineering - Internal PDF Print E-mail

 

KPI 2010 (JABATAN KEJURUTERAAN DAN SAINS KLINIKAL)

1.0    TUJUAN

1.1    Kertas kerja ini bertujuan untuk memberi makluman kepada Pejabat Naib Canselor tentang perancangan dan KPI 2010 Jabatan Kejuruteraan dan Sains Klinikal.

2.0    LATAR BELAKANG

2.1    Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah meluluskan  4  jabatan baru di FKBSK pada Julai 2007. Satu daripada 4 jabatan tersebut adalah Jabatan Kejuruteraan dan Sains Klinikal.

2.2    Jabatan ini ditubuhkan untuk menjalankan program-program akademik dalam bidang yang berkaitan dengan kejuruteraan klinikal, pengimejan perubatan, sinaran perubatan, sains klinikal, pengurusan penjagaan kesihatan, sains wellness, diagnostik dan terapi perubatan.

2.3    Selain itu, jabatan ini juga ditubuhkan untuk menguruskan pusat diagnostik dan terapi di bangunan baru FKBSK dan makmal-makmal yang berkaitan dengan pengujian dan pengurusan peralatan perubatan serta pengambilan dan pengukuran  data pesakit. Jabatan ini berfungsi untuk mengembangkan kajian-kajian dalam bidang kejuruteraan klinikal dan sains klinikal.

2.4    Pada masa ini, jabatan ini mempunyai 10 staf akademik yang berlatar belakang pelbagai bidang. Jabatan ini memerlukan 30 staf akademik untuk menjalankan pengajaran diperingkat sarjana muda, sarjana dan PhD dalam bidang kejuruteraan klinikal dan sains klinikal.

2.5    Pada 15 Mac 2010,  pihak universiti telah melantik Prof Madya Ir. Dr.-Ing. Eko Supriyanto sebagai Ketua Jabatan untuk tempoh lantikan 2 tahun.

3.0   OBJEKTIF

3.1    Untuk memaklumkan kepada universiti perkembangan terkini jabatan Kejuruteraan dan Sains Klinikal.


3.2    Untuk memaklumkan kepada universiti perancangan dan KPI jabatan pada tahun 2010.


4.0   PERANCANGAN DAN KPI JABATAN

4.1       Menubuhkan program-program akademik diantaranya:
4.1.1    Sarjana muda dalam bidang Sains Klinikal yang akan dijalankan pada Julai 2012.
4.1.2    Sarjana muda dalam bidang Kejuruteraan Klinikal yang akan dijalankan pada Julai 2011.
4.1.3    Sarjana Kejuruteraan Bioperubatan secara mixmode yang akan dijalankan pada Julai 2011.

4.2      Meningkatkan kerjasama antarabangsa diantaranya:
4.2.1   Teknikal Universiti Ilmenau, Jerman untuk menjalankan program 'International Double' bagi ijazah sarjana dan doktor falsafah.
4.2.2   Universiti di Thailand atau Indonesia atau Singapura dalam bidang perubatan dan sains kesihatan.
4.2.3   Universiti di Eropah untuk menjalankan program 'Europe Asia Link'.

4.3     Untuk menyediakan kemudahan, makmal dan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan dalam bidang Kejuruteraan dan Sains  Klinikal, diantaranya:
4.3.1   Peralatan makmal tahun  4 melalui RMK9.
4.3.2   Bangunan dan makmal dalam jabatan Kejuruteraan dan Sains  Klinikal.
4.3.3   Makmal-makmal khas untuk fakulti dan pusat diagnostik dan terapi.
4.3.4   Peralatan untuk makmal jabatan Kejuruteraan dan Sains Klinikal, makmal-makmal khas serta pusat diagnostik dan terapi melalui RMK-10.

4.4      Untuk mendapatkan staf akademik baru untuk memenuhi keperluan jabatan serta pembangunan modal insan staf akademik yang sedia ada melalui:
4.4.1   Kursus-kursus dalam bidang kejuruteraan dan sains klinikal.
4.4.2   Pengajian diperingkat yang lebih tinggi bagi staff belum mempunyai PhD.
4.4.3   Keahlian badan pertubuhan profesional.

4.5     Untuk menubuhkan 'ethical committee' universiti bagi membolehkan kajian-kajian dalam bidang klinikal dijalankan oleh staf UTM.

4.6      Untuk meningkatkan aktiviti peajar di peringkat antarabangsa melalui progam diantaranya:
4.6.1   Global Outreach Programme
4.6.2   Industrial Training di luar negara
4.6.3   Pertandingan antarabangsa

4.7      Untuk meningkatkan dan  menjalankan tanggugjawab sosial USR melalui :
4.7.1   Service learning untuk pelajar
4.7.2   Aktiviti staf di pusat kanak-kanak dan orang kurang upaya

4.8     Untuk meningkatkan dan menjalankan kerjasama dengan industri dan institusi perubatan, diantaranya:
4.8.1    Hospital Sultan Ismaill
4.8.2    Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)
4.8.3    Healthtronics Sdn. Bhd.
4.8.4    ECRI Sdn. Bhd
4.8.5    Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
4.8.6    Special Children Center

4.9       Meningkatkan aktiviti pemasaran program-program akademik dan hasil-hasil penyelidikan melalui:
4.9.1    Website
4.9.2    Pameran pendidikan dan hasil penyelidikan kebangsaan
4.9.3    Lawatan rasmi ke insitusi yang berkaitan
4.9.4    Bahan-bahan publikasi seperti pamplet, poster, prospektus.

4.10    Menjalankan aktiviti-aktiviti pengajaran dan penyeliaan untuk pelajar sarjana muda dan  pascasiswazah Kejuruteraan Bioperubatan, diantaranya:
4.10.1   Makmal khas tahun 3
4.10.2   Makmal khas tahun 4
4.10.3   Projek Sarjana Muda (PSM)
4.10.4   Master by research Kejuruteraan Bioperubatan
4.10.5   PhD by research Kejuruteraan Bioperubatan

4.11     Menjalankan aktiviti perundingan dan perkhidmatan dalam bidang Kejuruteraan dan Sains Klinikal, diantaranya:
4.11.1  Pembuatan draf standard untuk peralatan perubatan
4.11.2  Projek perundingan dalam bidang sains dan kejuruteraan klinikal

5.0     PENUTUP

5.1     Dengan hormatnya pihak pejabat Naib Canselor menerima maklumat KPI Jabatan Kejuruteraan dan Sains Klinikal.

 

PERANCANGAN DAN KPI 2010 (JABATAN KEJURUTERAAN DAN SAINS KLINIKAL)

 

CODE

KPI

WORK PROGRAM

TARGET 2010

S2.1

No.of new programmes

 1. Mixed Mode Master Program
 2. Double Degree Postgraduate Programs
 3. New undergraduate program in Clinical Engineering
 4. New undergraduate program in Clinical Science
 1. Intake 10 students by Dec 2010
 2. Send 1 student to Germany
 3. Working paper for MOHE and MQA completed and approved by Senat before October 2010
 4. Working paper for MOHE completed before December 2010

S.2.2

No. of new professional development programmes / short courses

Medical Ethics

Working paper for University Medical Ethics committee completed and approved by Senat before September 2010Development and running 1 week course on Early Intervention Program for Special Children

June 10: Committee development

Dec 10: course running (13-17 Dec 10)

S.3.1(a)

Total number of staff accepted as members in the national international professional bodies/ associations

 1. Membership in IEEE (Dr. Eko and En. Syed)
 2. Membership in AELB (Pn. Norbaieah)
 3. Membership in Medical Association (Dr. Adeela)

4 Staff accepted as international professional Bodies before June 2010

S5.1

No. of high-impact community projects

 1. Global Outreach Program
 2. Pertandingan antarabangsa

 1. At least 50 students sent abroad during 2010
 2. At least 3 products sent to international competition during 2010

P4.5(b)

Total number of awards conferred by international bodies

Participate in International competition

At least 3 products win international awards

P6.1

Number of active national/international MoU/MoA/LoI/LoA and collaboration with the industry

 1. Technical University Ilmenau
 2. Mahidol University Thailand / ITB Bandung
 3. Hospital Sultanah Aminah / Hospital Sultan Ismail
 1. MOA signed
 2. Joint research initiated
 3. MoU signed

P7.1(a)

Income generated from training courses-mil

Training on Early Intervention
RM 50K during 2010

P7.1(b)

Income generated from consultancy (excluding contract research)-mil

Consultancy on Biomedical Engineering project related
RM 50K during 2010

P8.1

No of Marketing (branding & promotion) programs
- Breakdown: Recruitments : 12
High Impact Branding & Marketing Events :2

 1. Market Survey and Marketing for new academic programs through Exhibition and Industrial Visit
 2. Website
 3. Publication material such as pamphlet and poster
 1. Feedback from at least 300 respondent for each program
 2. Website completed
 3. Pamphlet and poster printed

P9.1

No of staff participating in USR activities
- at least 30 in High Impact Projects, 60 in others

Participations in the NGO for Special Children
1 staff

P9.2

No of new service learning programmes
- free university community elective programmes

New service learning program for Bachelor in Biomedical Engineering students
One program approved by university

L1.1(a)

a. Percentage of staff with PhD/DSc, DEng

New academic staff looking and hiring
At least new two academic staff with PhD

L1.1(b)

b. Percentage of staff with Professional Qualifications (such as medical, engineers,architects, accountants etc)

 1. Membership in IEEE (Dr. Eko)
 2. Membership in AELB (Pn. Norbaieah)
 3. Membership in Medical Association (Dr. Adeela)

At least 3 staff have professional qualification

L1.2(a)

a. Total number of membership in international bodies/associations.

 1. Membership in IEEE (Dr. Eko and En. Syed)
 2. Membership in AELB (Pn. Norbaieah)
 3. Membership in Medical Association (Dr. Adeela)

At least 3 academic staff are member of international bodies

L1.2(b)

b. Total number of staff appointed as leader/committee for the international bodies/associations.

Active in international bodies / association

At least 1 staff appointed as committee for the international association

L2.1

% of facilities for teaching & learning fulfilling the required specification - SMART Classrooms (PHB)

 1. Equipment RMK 9
 2. Building RMK9
 3. Equipment and room requirement RMK10
 4. Current laboratories
 1. Equipment for 4 Year Laboratory completed
 2. RMK9 Building requirement completed
 3. Working paper for Building and Equipment RMK 10 completed and approved by Universiti
 4. Lab Sheet for 4 Year PBL Laboratory completed