Iklan Jawatan Kosong di Jabatan Sains dan Kejuruteraan Klinikal PDF Print E-mail

Jabatan Sains dan Kejuruteraan Klinikal mempelawa permohonan bagi jawatan AKADEMIK dari warganegara MALAYSIA dan bukan warganegara MALAYSIA yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan bertaraf KONTRAK/SEMENTARA di Fakulti Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan (FKBSK) Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

 

Maklumat jawatan dan syarat kelayakan adalah seperti berikut:

 

JAWATAN AKADEMIK dalam bidang-bidang di bawah bagi GRED DS/DU 45,51/52,53/54

 • Therapeutic and Rehabilitation
 • Nutritionist
 • Pharmacist
 • Medical doctor
 • Medical doctor (homeo)
 • Psychology
 • Management
 • Mechanical Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Civil
 • Medical Doctor (public health)
 • Radiologist
 • Pathologist
 • Hospital Planner


1) JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C / VK7

JADUAL GAJI :
P1T1 RM6595.99 – P1T5 RM8247.94

KELAYAKAN :

Pensyarah Universiti Gred DS51/52 atau Gred DS53/DS54 layak dipertimbangkan bagi
kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Gred Khas C apabila telah :-
(a) disahkan dalam perkhidmatan
(b) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah, Universiti Teknologi Malaysia;
(c) mempunyai kelayakan akademik tahap Ph.D
(d) lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; DAN
(e) diperakukan oleh ketua perkhidmatan.

 

2) JAWATAN PROFESOR MADYA GRED DS53

JADUAL GAJI :
P1T1 RM4842.03 – P1T10 RM6797.08
P2T1 RM5057.71 – P2T10 RM7117.13
P3T1 RM5281.74 – P3T10 RM7448.31

KELAYAKAN :

(a) Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(b) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah, Universiti Teknologi Malaysia;
(c) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan;DAN
(d) kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

 

3) JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 / DS51

JADUAL GAJI :
GRED DS45
P1T1 RM2546.05 – P1T21 RM5484.96
P2T1 RM2642.06 – P2T21 RM5788.25
P3T1 RM2742.25 – P3T21 RM6113.85

GRED DS51
P1T1 RM4573.47 – P1T10 RM6439.44
P2T1 RM4789.15 – P2T10 RM6730.27
P3T1 RM5013.18 – P3T10 RM7029.45

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DS45 :

(a) Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN
(b) kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DS51 :

(a) mempunyai kelayakan jawatan gred DS45 di atas;
(b) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya dan lainlain
syarat yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah, Universiti
Teknologi Malaysia ; DAN
(c) mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang-bidang berkenaan yang
berkaitan

 

SENARAI JAWATAN BARU

No

Pensyarah

Kursus

Bil

Program


1

Therapeutic and Rehabilitation

Physical Activity and wellness

1

Integrative Medicine


Medicine/Therapeutic Exercise


Hydrotherapy / physiotherapy


Hydrotherapy / physiotherapy Lab


Advanced physiotherapy


2

Nutritionist

Wellness nutrition

1


Nutrition analysis & Assessment


3

Pharmacist

Pharmacology

1


Toxicology


4

Medical Doctor (homeo)

Medical ethics

1


Wellness & alternative Medicine


Chinese Medicine Theory


Hemopathy Medicine


Aromatherapy for wellness


5

Medical Doctor

Anatomy & Physiology

1


Anatomy & Physiology lab


Human Wellness


6

Psychology

Health psychology

1


Wellness counseling


7

Management

Global Business Context (Exec)

1


Leadership and Management (Exec)


Managing People, Relationships and Performance (Exec)


8

Medical Doctor

Anatomy Physiology

1

Hospital Engineering


9

Mechanical

Mechanical gas and water system in hospital

1


10

Biomedical Engineer

Medical diagnostic and therapeutic technology I

3


Professional clinical engineering practice


Biomedical engineering maintenance


Medical devices standard and regulation


11

Civil

Sanitary engineering

1


12

Management

Quality assurance management

1


Risk management


Safety management


Health economics and financing


Strategic healthcare management


13

Medical doctor public health

Healthcare technology management

114

Radiologist

Medical Imaging Technology

1

Medical Imaging


15

Pathologist

Pathophysiology

1


16

Hospital Planner

Medical Imaging and Hospital Planning

1